Spotyride Logo
Espace proS'inscrire

Activités outdoor autour de : Busko-zdrój,poland

Wakeport Kaniow57.7 km(s)

Wakeboard & Ski cable

Wakeport Kaniow , Have fun and have a good time riding a wake park : wakeboard in wakeport Kaniov a place to test


Zagna ska Kaniow, 26-050 Slaskie, Poland

Wake Park Krakow80.45 km(s)

Wakeboard & Ski cable


cholerzyn 361, 32-060 Liszki, Poland

0